Tips om onbetaalde facturen betaald te krijgen

Incassokosten berekenen

Wie te maken heeft met onbetaalde facturen mag incassokosten berekenen. Dat is te berekenen met een rekentool op de website van CBMK. Elk bedrijf heeft te maken met klanten of partners, die zich niet aan de afspraken houden en facturen niet of niet tijdig betalen. Dat ligt soms ook een beetje aan de partij die de factuur stuurt. Als het debiteurenbeheer goed is georganiseerd is de kans veel kleiner dat facturen open blijven staan. Bij goed gestructureerd debiteurenbeleid wordt er onmiddellijk gereageerd als een factuur niet op tijd is betaald. Als de debiteur blijft weigeren te betalen volgt een heel stappenplan met opeenvolgende acties.

Wanneer volgt beslaglegging?

Als het om hoge bedragen gaat die open blijven staan zijn sommige bedrijven erg ongeduldig. Ze willen meteen beslag leggen, want het geld is nodig om de bedrijfsactiviteiten door te laten gaan. Bij incassotrajecten is echter geduld nodig. Je moet debiteuren stap voor stap en juridisch op de juiste wijze aanmanen om te betalen. Bij elke nieuwe aanmaning moet je opnieuw de incassokosten berekenen. Helemaal aan het eind van het traject komt de zaak voor de rechter. Die kan vonnis wijzen dat er beslag mag worden gelegd op eigendommen van de debiteur. Een beslaglegging moet verplicht worden uitgevoerd door een deurwaarder.

Incassokosten berekenen

Kies alleen kredietwaardige partners en klanten

Als bedrijven in incassotrajecten terecht komen levert dat veel stress op, bij alle partijen. De kans is groot dat de relatie tussen de partijen voorgoed beschadigd raakt. Het wordt daarom aanbevolen om alleen in zee te gaan met organisaties die voldoende kredietwaardig zijn. Of dat het geval is bij nieuwe partners kun je laten uitzoeken door een kredietrapport van die partners te laten maken. Dat kan worden gedaan door de specialisten van CBMK.